LOGO TASARIM

Özellikle son zamanlarda amblem kavramı ile sıklıkla karıştırılan logo veya logotype aslında, ürünleri, hizmetleri veya firmaları birbirinden ayırt edebilmek için yaratılan ve firmanın kimliği ile bütünleşen bir harf ve simge bütünlüğüdür. Amblem ilk kullanılmaya başladığı yıllarda, özellikle okuma yazma bilmeyen kişilerin firma isimlerini ayırt edebilmeleri için sadece görsel karakterler kullanılarak hazırlanırken, bugün logo hem harf hem de kurum kimliğini belirtici özelliklerde olan görsel simgeler kullanılarak hazırlanmaktadır.