gold

gold renginde kurumsal özgün olarak hazırlanmış A ve A harfinden oluşturulmuştur.